امروز  دوشنبه , ۷ بهمن ۱۳۹۸  مطابق با 1 جمادي الثاني 1441 و 27 January 2020

دفتر ارزیابی ونظارت آموزشی

به منظور ارتقای کیفیت آموزشی ، نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزشی و تطبیق آن با قوانین و بخشنامه های آموزشی و پژوهشی ، دفتر سنجش و نظارت این واحد دانشگاهی در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف ذیل آغاز نمود:

۱)ارزشیابی های مستمر و تحلیل نتایج آن

۲)نظارت بر برنامه ریزی دروس و رعایت سرفصلها

۳)بررسی پرونده های اساتید محترم هیات علمی و مدعو و اصالت مدارک تحصیلی آنها

۴)نظارت بر تناسب دروس ارائه شده با آخرین مدرک تحصیلی اساتید محترم هیات علمی و مدعو

۵)بررسی و نظارت بر احکام صادره مسئولین اجرایی و نحوه برگزاری انتخابات مدیران گروه

۶)تجزیه و تحلیل آماری شاخص های آموزشی و آخرین وضعیت هرم هیات علمی و ارائه به مسئولین ذیربط برای تصمیم  سازی بهتر

۷)نظارت بر عملکرد اداره امتحانات و بایگانی آموزش

۸)بررسی پرونده های دانشجویی برای تنظیم دقیق بایگانی

۹)رسیدگی به اعتراضات دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی اساتید

پیوند تصویری
وضعیت آب و هوا
شهمیرزاد
۷ بهمن ۱۳۹۸, ۲:۲۹ ب.ظ
اغلب آفتابی
اغلب آفتابی
8°C
احساس واقعی: 10°C
فشار کنونی: 1030 mb
رطوبت: 34%
سرعت باد: 2 m/s جنوبغرب
تند باد: 2 m/s
UV-Index: 2
 
ورود به سایت