امروز  سه شنبه , ۱۳ خرداد ۱۳۹۹  مطابق با 10 شوال 1441 و 2 June 2020

دفتر ارزیابی ونظارت آموزشی

به منظور ارتقای کیفیت آموزشی ، نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزشی و تطبیق آن با قوانین و بخشنامه های آموزشی و پژوهشی ، دفتر سنجش و نظارت این واحد دانشگاهی در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف ذیل آغاز نمود:

۱)ارزشیابی های مستمر و تحلیل نتایج آن

۲)نظارت بر برنامه ریزی دروس و رعایت سرفصلها

۳)بررسی پرونده های اساتید محترم هیات علمی و مدعو و اصالت مدارک تحصیلی آنها

۴)نظارت بر تناسب دروس ارائه شده با آخرین مدرک تحصیلی اساتید محترم هیات علمی و مدعو

۵)بررسی و نظارت بر احکام صادره مسئولین اجرایی و نحوه برگزاری انتخابات مدیران گروه

۶)تجزیه و تحلیل آماری شاخص های آموزشی و آخرین وضعیت هرم هیات علمی و ارائه به مسئولین ذیربط برای تصمیم  سازی بهتر

۷)نظارت بر عملکرد اداره امتحانات و بایگانی آموزش

۸)بررسی پرونده های دانشجویی برای تنظیم دقیق بایگانی

۹)رسیدگی به اعتراضات دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی اساتید

پیوند تصویری
وضعیت آب و هوا
شهمیرزاد
۱۳ خرداد ۱۳۹۹, ۹:۵۵ ب.ظ
اغلب ابری
اغلب ابری
35°C
احساس واقعی: 33°C
فشار کنونی: 1010 mb
رطوبت: 11%
سرعت باد: 5 m/s غربشمالغرب
تند باد: 6 m/s
UV-Index: 0
 
ورود به سایت