امروز  شنبه , ۲۷ شهریور ۱۴۰۰  مطابق با 10 صفر 1443 و 18 September 2021

دفتر ارزیابی ونظارت آموزشی

به منظور ارتقای کیفیت آموزشی ، نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزشی و تطبیق آن با قوانین و بخشنامه های آموزشی و پژوهشی ، دفتر سنجش و نظارت این واحد دانشگاهی در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف ذیل آغاز نمود:

۱)ارزشیابی های مستمر و تحلیل نتایج آن

۲)نظارت بر برنامه ریزی دروس و رعایت سرفصلها

۳)بررسی پرونده های اساتید محترم هیات علمی و مدعو و اصالت مدارک تحصیلی آنها

۴)نظارت بر تناسب دروس ارائه شده با آخرین مدرک تحصیلی اساتید محترم هیات علمی و مدعو

۵)بررسی و نظارت بر احکام صادره مسئولین اجرایی و نحوه برگزاری انتخابات مدیران گروه

۶)تجزیه و تحلیل آماری شاخص های آموزشی و آخرین وضعیت هرم هیات علمی و ارائه به مسئولین ذیربط برای تصمیم  سازی بهتر

۷)نظارت بر عملکرد اداره امتحانات و بایگانی آموزش

۸)بررسی پرونده های دانشجویی برای تنظیم دقیق بایگانی

۹)رسیدگی به اعتراضات دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی اساتید

پیوند تصویری
وضعیت آب و هوا
شهمیرزاد
۲۷ شهریور ۱۴۰۰, ۲:۳۷ ب.ظ
آفتابی
آفتابی
33°C
احساس واقعی: 35°C
فشار کنونی: 1000 mb
رطوبت: 12%
سرعت باد: 3 m/s جنوبجنوبغرب
تند باد: 4 m/s
UV-Index: 6
 
Log In