- .::. دانشگاه آزاد اسلامي مركز شهميرزاد .::. - http://shahmirzadiau.ac.ir -

برپایی ایستگاه سلامت توسط کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد به روایت تصویر