- .::. دانشگاه آزاد اسلامي مركز شهميرزاد .::. - http://shahmirzadiau.ac.ir -

تشکیل کانون دانشجویی هلال احمر در دانشگاه ازاد اسلامی شهمیرزاد

معاون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهمیرزاد از تشکیل کانون دانشجویی هلال احمر در این مرکز خبر داد.

دکتر محمد جواد رضوانی در حاشیه نشست با مسئول امور جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مجموعه های بزرگ علمی و فرهنگی می تواند از ظرفیت دانشجویان در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی استفاده نماید، اظهار کرد: تشکیل کانون دانشجویی هلال احمر، جوانان را به سمت اهداف بشردوستانه سوق داده و منجر به حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثار و از خودگذشتگی می شود.