- .::. دانشگاه آزاد اسلامي مركز شهميرزاد .::. - http://shahmirzadiau.ac.ir -

فضاسازی محیطی به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد