- .::. دانشگاه آزاد اسلامي مركز شهميرزاد .::. - http://shahmirzadiau.ac.ir -

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی، جهت ثبت نام و انتخاب واحد موارد ذیل را رعایت نمایید.