امروز  یکشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۶  مطابق با 28 ربيع الأول 1439 و 17 December 2017

آخرین تغییرات در دروس ارائه شده در ترم مهر 1392

درس فارسی عمومی با خانم جعفرزاده از روز چهارشنبه ساعت 15 الی 17 به روز جمعه ساعت 12:30 الی 14  تغییر نموده است.

درس حقوق مدنی 5 خانواده با دکتر جهان تیغ از روز جمعه ساعت11:30 الی13:30 به روز پنچ شنبه ساعت 11:30 الی 13:30 تغییر نموده است.

دروس آمار و کاربرد آن در مدیریت، ریاضی عمومی و مقدمات آمار و ریاضی ۲ با سرکار خانم رضایی جمنانی روز چهارشنبه ۲۰-۱۸ تشکیل می شود.

درس حسابرسی ۱ استاد تیمورتاش روز جمعه ساعت ۱۸:۳۰-۱۷ تشکیل می شود.                                    

دروس فیزیک۱ , ۲ سرکار خانم وحیدپور روزهای چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ تشکیل می شود.

درس روخوانی و روانخوانی قرآن با حجه الاسلام والمسلمین برزگر  در ساعت ۲۰:۳۰-۱۹ روز پنج شنبه در ساختمان دانشگاه (خیابان ساری) برگزار می گردد.

درس مبانی کامپیوتر و مبانی و کاربرد کامپیوتر سرکار خانم طالب صفا روز پنج شنبه ساعت ۱۸-۱۶:۳۰ در ساختمان شماره ۲ (خیابان شهید بهشتی) برگزار می گردد.

درس حسابداری میانه ۱ و حسابداری میانه ۲ آقای صمدیان روز جمعه ساعت ۲۱-۱۹ تشکیل می گردد.

درس سرپرستی سازمان با آقای رحیمیان روز جمعه ساعت ۲۰:۳۰-۱۸:۳۰ (خیابان ساری)تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی درس تفسیر قرآن استاد تقی پور کلاس 104 ساختمان شماره (1 )ساعت 19-14:30 در تاریخ 14/8/1392 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی درس مقدمه علم حقوق و حقوق جزای اختصاصی 1 خانم محبوبی کلاس سمعی ساختمان شماره (1 ) ساعت 18-16 و 20-18در تاریخ 11/8/1392 تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی درس تفسیر قرآن حجت الاسلام والمسلمین زاهدی کلاس 101 ساختمان شماره (1 ) ساعت 17-15 درتاریخ 11/8/1392 تشکیل می گردد. 

کلاس جبرانی درس تفسیر قرآن حجت الاسلام والمسلمین زاهدی کلاس 101 ساختمان شماره (1 ) ساعت 17-15 درتاریخ 18/8/1392 تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی 2 استاد کلامی روز شنبه مورخ 18/8/1392 کلاس شماره 104 ساعت 14-13 (ساختمان شماره 1)برگزار می گردد.

کلاس درس حقوق مدنی 2 استاد کلامی روز شنبه مورخ 18/8/1392 کلاس شماره 104 ساعت 16-14 (ساختمان شماره 1) برگزار می گردد.

                                                        

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت
پیوند تصویری