امروز  دوشنبه , ۹ آذر ۱۳۹۴  مطابق با 17 صفر 1437 و 30 November 2015

آخرین تغییرات در دروس ارائه شده در ترم مهر ۱۳۹۲

درس فارسی عمومی با خانم جعفرزاده از روز چهارشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۷ به روز جمعه ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴  تغییر نموده است.

درس حقوق مدنی ۵ خانواده با دکتر جهان تیغ از روز جمعه ساعت۱۱:۳۰ الی۱۳:۳۰ به روز پنچ شنبه ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ تغییر نموده است.

دروس آمار و کاربرد آن در مدیریت، ریاضی عمومی و مقدمات آمار و ریاضی ۲ با سرکار خانم رضایی جمنانی روز چهارشنبه ۲۰-۱۸ تشکیل می شود.

درس حسابرسی ۱ استاد تیمورتاش روز جمعه ساعت ۱۸:۳۰-۱۷ تشکیل می شود.                                    

دروس فیزیک۱ , ۲ سرکار خانم وحیدپور روزهای چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ تشکیل می شود.

درس روخوانی و روانخوانی قرآن با حجه الاسلام والمسلمین برزگر  در ساعت ۲۰:۳۰-۱۹ روز پنج شنبه در ساختمان دانشگاه (خیابان ساری) برگزار می گردد.

درس مبانی کامپیوتر و مبانی و کاربرد کامپیوتر سرکار خانم طالب صفا روز پنج شنبه ساعت ۱۸-۱۶:۳۰ در ساختمان شماره ۲ (خیابان شهید بهشتی) برگزار می گردد.

درس حسابداری میانه ۱ و حسابداری میانه ۲ آقای صمدیان روز جمعه ساعت ۲۱-۱۹ تشکیل می گردد.

درس سرپرستی سازمان با آقای رحیمیان روز جمعه ساعت ۲۰:۳۰-۱۸:۳۰ (خیابان ساری)تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی درس تفسیر قرآن استاد تقی پور کلاس ۱۰۴ ساختمان شماره (۱ )ساعت ۱۹-۱۴:۳۰ در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی درس مقدمه علم حقوق و حقوق جزای اختصاصی ۱ خانم محبوبی کلاس سمعی ساختمان شماره (۱ ) ساعت ۱۸-۱۶ و ۲۰-۱۸در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی درس تفسیر قرآن حجت الاسلام والمسلمین زاهدی کلاس ۱۰۱ ساختمان شماره (۱ ) ساعت ۱۷-۱۵ درتاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ تشکیل می گردد. 

کلاس جبرانی درس تفسیر قرآن حجت الاسلام والمسلمین زاهدی کلاس ۱۰۱ ساختمان شماره (۱ ) ساعت ۱۷-۱۵ درتاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی ۲ استاد کلامی روز شنبه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ کلاس شماره ۱۰۴ ساعت ۱۴-۱۳ (ساختمان شماره ۱)برگزار می گردد.

کلاس درس حقوق مدنی ۲ استاد کلامی روز شنبه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ کلاس شماره ۱۰۴ ساعت ۱۶-۱۴ (ساختمان شماره ۱) برگزار می گردد.

                                                        

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سايت
پیوند تصویری

images